0 פריטים בסל הקניות

    עגלת הקניות ריקה

Menu

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת סחורה והחזר כספי:

 

8.  אריה חברה לקלפים (1982) בע"מ (להלן החברה) , בעלת אתר האינטרנטwww.lioncard.co.il מאפשרת החזרה ואו החלפה של כל מוצר שנרכש באתר בתוך 14 יום מיום הרכישה ( יום הרכישה כפי שמופיע בחשבונית הקניה).

א. החזרה או החלפה תתאפשר בצירוף חשבונית הקניה בלבד, כאשר המוצר שנרכש באריזתו המקורית ולא בוצע בו כל שימוש מכל סוג שהוא. סייגים לתנאי זה יתאפשרו בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה וללקוח לא תהיה כל טענה או תלונה בנושא שיקול דעתה של החברה.
ב. החזר כספי יתאפשר בהמחאה (צ'ק) בלבד.
ג. במיקרה של החזרה – הזיכוי הכספי בגין מוצר שיחוזר יתבצע בקיזוז דמי המשלוח לבית הלקוח (למען הסר ספק דמי המשלוח בכל מקרה אינם ניתנים להשבה ללקוח). 
החברה לא תישא בעלויות המשלוח ואו כל הוצאה אחרת שתחול על הלקוח בגין החזרת מוצר או החלפתו.
ד. החלפה או החזרת מוצר ניתנת לביצוע באולם התצוגה של החברה ואו על ידי משלוח של המוצר בחזרה לחברה לכתובת : 
אריה חברה לקלפים , הקישון 16 בני – ברק 51203 , טלפון : 036186722 . כפי שצוין עלות החזרת המוצר תחול על הלקוח בלבד.

סמכות שיפוט:

9. תנאי שימוש כללים אלו יהיו בכפוף ויפורשו על פי חוקי מדינת ישראל ללא כל התחשבות באמנת האו"ם על חוזים למכר טובין בינלאומי ותחולתה של אמנה זו על תנאי שימוש כלליים אלו מבוטלת בזאת מפורשות. במידה המותרת על פי כל חוק החל בנידון.
מקום המשפט לכל הסכסוכים הקשורים לאתר האינטרנט www.lioncard.co.il  יהיה תל אביב, ישראל. 
במקרה שאחת מהוראות תנאי שימוש כלליים אלו תהיה חסרת תוקף, לא תהיה לכך כל השפעה על תוקפן של כל שאר ההוראות האחרות.

נגישות